Pocăinţa împreună cu rugăciunea plină de umilinţă

Domnul nostru ne-a arătat că rugăciunea este sprijinul neputinţei noastre, zicând: „Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită” (Matei. 26, 41).

Pocăinţa împreună cu rugăciunea plină de umilinţă, care se apropie de Dumnezeu, sunt cerere neobosită pentru iertarea trecutului şi durere pentru păzirea viitorului.

De aceea şi Domnul nostru ne-a arătat că rugăciunea este sprijinul neputinţei noastre, zicând: „Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită” (Matei 26, 41).

Deoarece Domnul ştie că până la moarte nu ia de la noi posibilitatea de a ne abate de la virtute spre patimă, ne-a poruncit să fim atenţi şi să ne nevoim în rugăciune neîncetată.

(Sfântul Isaac Sirul, Despre rugăciune și trezvie în învățăturile Sfinților Părinți, Editura Egumenița, Galați, p. 388)

De la același autor

Ultimele din categorie