Să înotăm împotriva furtunii patimilor

Să nu poftim dulceţile lumii, să nu ne lenevim, să înotăm împotriva furtunii patimilor, să ne ridicăm deasupra duhurilor viclene, silindu-ne să ajungem la limanul vieţii veşnice.

Să nu poftim dulceţile lumii, să nu ne lenevim, să fugim de lume și de cele lumeşti; să înotăm împotriva furtunii patimilor, să ne ridicăm deasupra duhurilor viclene, silindu-ne să ajungem la limanul vieţii veşnice. O! ce chin amar aşteaptă pe păcătoşi, ce mânie va fi asupra sufletului care săvârşeşte răutatea, fie al monahului, fie al creştinului din afară. Dar mai vârtos asupra monahului; pentru că pe cât am fost în cinste, pe tot atât se va cere nouă viaţă mai neprihănită. 

(Sfântul Teodor Studitul, Cuvântări duhovnicești, Editura Episcopia Alba Iulia, Alba Iulia, 1994, p. 69)

De la același autor

Ultimele din categorie