Simplitatea care mântuiește

O, simplitate a inimii! Cât de prețioasă și de plăcută ești înaintea lui Dumnezeu, cât ești de mântuitoare oamenilor!

O, simplitate a inimii! O, credință necugetătoare de cele viclene!

Cât de prețioasă și de plăcută ești înaintea lui Dumnezeu, cât ești de mântuitoare oamenilor!

Iată, a venit în lume Dumnezeu în trup să mântuiască neamul omenesc, și Lui Îi trebuia să Își aleagă ajutoare dintre oameni.

Cine a fost găsit vrednic să fie ajutor al lui Dumnezeu-Cuvântul?

Niște oameni simpli, neștiutori de carte!

(Sfântul Ioan de KronstadtSpicul viu, Editura Sophia, București, 2009, p. 27)

De la același autor

Ultimele din categorie