Suntem întru Dumnezeu?

„Prin aceasta, cunoaştem că suntem întru El. Cine zice că petrece întru El dator este, precum Acela a umblat, şi el aşa să umble” (I Ioan 2, 6).

Numai ajutându-ne unii pe alţii, alipindu-ne prin fapte de iubire şi dobândind toată cuviinţa vieţii omeneşti, spunem că suntem în Dumnezeu.

Și martor ne este Ioan, care zice: „Prin aceasta, cunoaştem că suntem întru El. Cine zice că petrece întru El dator este, precum Acela a umblat, şi el aşa să umble” (I Ioan 2, 6).

(Sfântul Chiril al Alexandriei, „Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan”, Cartea a Noua, Capitol unic, în: PSB, vol. 41, pp. 869-870)

De la același autor

Ultimele din categorie