Trei ferestre tăiate în Cer

Pentru a vedea dumnezeiasca Treime într-o Unime, trebuie să ne înţelegem pe noi înşine ca fiind o treime în unime. Deoarece numai treimea poate vedea Treimea.

Trei ferestre sunt tăiate în Cer pentru omul duhovnicesc: prin cea dintâi priveşte mintea cu credinţă, prin cea de-a doua priveşte inima cu nădejde, iar prin cea de-a treia priveşte sufletul cu dragoste. Cine priveşte Cerul printr-o singură fereastră, omul vede numai a treia parte a Cerului. Cine priveşte Cerul prin toate cele trei ferestre vede Cerul întreg.

Sfânta Varvara a tăiat trei ferestre în turnul în care fusese închisă de păgânul ei tată şi prin aceasta a vrut să-şi arate credinţa în Sfânta Treime. Pentru a vedea dumnezeiasca Treime într-o Unime, trebuie să ne înţelegem pe noi înşine ca fiind o treime în unime. Deoarece numai treimea poate vedea Treimea.

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, p. 148)

De la același autor

Ultimele din categorie