Adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu

În afară de credinţă, care este cunoaşterea primară, noi trebuie să urcăm la următoarea treaptă care este cunoaşterea spirituală, duhovnicească.

„Când o persoană doreşte să se înalţe dincolo de cunoaşterea primară, trupească la cunoaşterea sufletească, duhovnicească atunci acea persoană îl va putea vedea şi cunoaşte pe Dumnezeu, deci aceasta este mântuirea lui.” (Mitropolitul Hierotheos de Nafpaktos)

Este ceva obişnuit în zilele noastre să ne uităm misiunea pe care o avem noi ca şi creştini ortodocşi, să lucrăm la mântuirea noastră, să dobândim harul lui Dumnezeu. Dobândirea harului lui Dumnezeu este un lucru esenţial pentru mântuirea noastră şi unirea noastră cu Dumnezeu.

Credem greşit că dacă participăm regulat la Sfânta Liturghie şi periodic la Sfintele Taine ne vom mântui foarte uşor. Această idee ne este întărită de cultura Bisericii Protestante din SUA unde se crede că dacă doar crezi eşti deja mântuit. Bineînţeles că trebuie să credem, dar acesta e doar începutul în drumul nostru spre mântuire conform cu ceea ce ne spun Sfinţii Părinţi. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune: „Cei curaţi cu inima vor vedea pe Dumnezeu.”

Aşadar, în afară de credinţă, care este cunoaşterea primară, noi trebuie să urcăm la următoarea treaptă care este cunoaşterea spirituală, duhovnicească. Mitropolitul Hierotheos spune: „Cunoaşterea lui Dumnezeu nu este una raţională, ci mai degrabă existenţială. Dar ca să ajungem la această cunoaştere a lui Dumnezeu trebuie să avem inima curată, sufletul şi mintea trebuie să fie vindecate.”

Sfântul Grigorie Palama ne oferă o învăţătură foarte clară cu privire la cunoaşterea lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie spunea că îndumnezeirea nu este un lucru abstract ci este unirea concretă dintre Dumnezeu şi om. În această unire omul poate vedea lumina necreată a lui Dumnezeu aşa cum au văzut-o cei trei Sfinţi Apostoli: Petru, Iacov şi Ioan la Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos. Această lumină poate fi văzută doar cu ochii sufletului.

Provocarea noastră rămâne aceea de a ne întreba dacă noi năzuim la cunoaşterea lui Dumnezeu sau suntem mulţumiţi doar de această cunoaştere lumească? În concluzie vă ofer următorul citat din Triadele Sfântului Grigorie Palama: „Un om care are sufletul curat de orice gând lumesc, care s-a detaşat de el însuşi, care păzeşte poruncile lui Dumnezeu şi a cărui viaţă este o întreagă rugăciune, este luminat de Lumina necreată şi astfel el însuşi devine lumină, el trăieşte în unire cu Dumnezeu.”

Ultimele din categorie