Avem responsabilitatea de a iubi

Fiecare făptură umană trebuie să le iubească pe toate celelalte făpturi umane – bărbat sau femeie sau copil, bogat sau sărac, sclav sau liber, prieten sau duşman, creştin sau necreştin, sfânt sau păcătos – nu doar în virtutea faptului că împărtăşim aceeaşi fire, ci pentru că ne împărtăşim din aceeaşi lume şi din acelaşi soare şi din aceeaşi ploaie şi din acelaşi Dumnezeu. 

Bărbatul trebuie să-şi preţuiască soţia ca parte integrantă a fiinţei sale, aşa cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: „Astfel, dar, bărbaţii sunt datori să-şi iubească femeile, ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se iubeşte. Căci nimeni vreodată nu şi-a urât trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi îl încălzeşte, precum şi Hristos Biserica” (Efeseni 5, 28-29).

Sfântul Ioan Gură de Aur extinde această responsabilitate de a iubi, care este paradigmatic reflectată în căsătorie, asupra umanităţii întregi. Fiecare făptură umană trebuie să le iubească pe toate celelalte făpturi umane – bărbat sau femeie sau copil, bogat sau sărac, sclav sau liber, prieten sau duşman, creştin sau necreştin, sfânt sau păcătos –, nu doar în virtutea faptului că împărtăşim aceeaşi fire, ci pentru că ne împărtăşim din aceeaşi lume şi din acelaşi soare şi din aceeaşi ploaie şi din Acelaşi Dumnezeu. Într-adevăr, neîntrecutul păstor sufletesc ne aminteşte că Hristos Domnul sălăşluieşte în fiecare dintre noi; a necinsti cerşetorul sau hoţul sau epilepticul sau leprosul, bărbatul sau femeia, înseamnă a-L necinsti pe Hristos Însuşi, Ziditorul şi Mântuitorul nostru.

Spre pildă, el ne povăţuieşte următoarele: „Şi dacă faci milostenie săracilor, să nu faci aceasta cu dispreţ, pentru că nu săracului îi dai, ci lui Hristos Îi dai; şi cine este atât de mârşav încât să dispreţuiască a-I întinde mâna lui Hristos?” (Omilia XIV la I Timotei, p. 455). În continuare, Sfântul Ioan Gură de Aur parafrazează cuvintele lui Hristos Domnul (Matei 25, 31-46), pentru a ne ajuta să ne însuşim acest adevăr dumnezeiesc:

„Dacă nu Îmi veţi răsplăti, spune El, suferinţa îndurată pentru voi, arătaţi milă pentru sărăcia Mea. Şi dacă nu vreţi să arătaţi milă pentru sărăcia Mea, faceţi în aşa fel încât să-Mi alungaţi bolile şi să-Mi alinaţi întemniţarea. Totuşi, de dragul bunei rânduieli a firii, înduioşaţi-vă când Mă vedeţi gol şi amintiţi-vă de goliciunea Mea, căci gol am fost pe Cruce pentru voi; sau dacă nu, [amintiţi-vă] că acum sunt gol prin săracii aceştia prea mici ai Mei” (Omilia XV la Romani, p. 458).

(David C. Ford, Bărbatul şi femeia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur, traducere din limba engleză de Luminiţa Irina Niculescu, Editura Sophia, Bucureşti, 2004, pp. 100-102)

De la același autor

Ultimele din categorie