Ca să plângi nu trebuie să ştii să plângi

Ca să plângi nu trebuie să ştii să plângi: sinceritatea şi curăţia inimii are o mai mare importanţă decât speculaţia inteligentă sau străvederea.

Ca să plângi nu trebuie să ştii să plângi: sinceritatea şi curăţia inimii are o mai mare importanţă decât speculaţia inteligentă sau străvederea. Una dintre contribuţiile principale ale Sfântului Ioan Scărarul la o înţelegere a teologiei lacrimilor este această insistenţă ca fiecare aspect al persoanei şi propria lor personalitate distinctă să fie aşternute înaintea lui Dumnezeu. Această abordare integrală şi aplicabilitatea sa universală atât pentru monahi, cât şi pentru alţi oameni, dă mărturie despre respectul deosebit de care el se bucură în Ortodoxie, conform Sfântului Ignatie Briancianinov, şi menţine integritatea caracterului de persoană implicit în întreaga concepţie creştin-răsăriteană despre antropologie.

(Hannah Hunt, Plânsul de-bucurie-făcător. Lacrimile de pocăinţă în scrierile Părinţilor sirieni şi bizantini, Editura Doxologia, 2013, pp. 145)

Ultimele din categorie