Care este principalul rol al Bisericii?

Principalul rost al Bisericii nu este lucrarea de asistenţă socială – care nu este totuşi lăsată deoparte –, ci mântuirea credincioşilor, „pentru care a murit Hristos” (Romani 14, 15), prin participarea lor la Sfintele Taine.

Biserica Ortodoxă, ca trup al lui Hristos, este loc de vindecare sufletească şi centru de dezintoxicare de sub influenţa diavolilor, de vreme ce, după Sfântul loan Teologul, Dumnezeu-omul Iisus a venit pe pământ „ca să strice lucrurile diavolului” (I Ioan 3, 8).

Principalul rost al Bisericii nu este lucrarea de asistenţă socială – care nu este totuşi lăsată deoparte –, ci mântuirea credincioşilor, „pentru care a murit Hristos” (Romani 14, 15), prin participarea lor la Sfintele Taine. În diferite religii există teorii şi practici de îmbunare şi îmblânzire a divinităţii. Ontologic însă, numai Hristos dăruieşte iertarea păcatelor şi îndumnezeirea firii omeneşti.

(Arhimandritul Atanasie Anastasiou, Spovedania - Îndrumar, Editura Sophia, Bucureşti 2004, p. 10)

De la același autor

Ultimele din categorie