Care sunt adevăratele izvoare ale ispitelor?

Trei sunt izvoarele ispitelor: „Pofta trupului, pofta ochilor, trufia vieţii”, cum spune Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (I Ioan 2, 16); sau: „iubirea de plăceri, iubirea de slavă şi iubirea de argint, din care se naşte tot răul”, cum spune Sfântul Ioan Damaschin (Filocalia vol. IV). 

- Trei sunt izvoarele ispitelor: „Pofta trupului, pofta ochilor, trufia vieţii”, cum spune Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (I Ioan 2, 16); sau: „iubirea de plăceri, iubirea de slavă şi iubirea de argint, din care se naşte tot răul”, cum spune Sfântul Ioan Damaschin (Filocalia vol. IV). Cu aceste trei feluri de ispite a încercat satana să-L ispitească şi pe Hristos (Matei 4, 2-11).

- Care sunt duşmanii ce ne luptă şi ne ispitesc până la moarte?

- Trei sunt duşmanii care ne luptă până la moarte: diavolul, plăcerile lumii şi trupul. Toţi aceşti trei duşmani ne luptă prin ispite de tot felul şi puţini sunt acei creştini care reuşesc, cu darul lui Hristos, să iasă biruitori în lupta cu ispitele şi plăcerile acestui veac. Că „de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ne-am osteni”, zice Duhul Sfânt prin gura psalmistului. Dar, ajutându-ne Mântuitorul, „nimenea nu va strica cetatea noastră” (Antifon glas 3).

- Care sunt cele mai mari ispite cu care ne luptă aceşti trei duşmani ai sufletelor noastre?

- Diavolul, izvorul a tot răul, ne ispiteşte direct îndeosebi cu gânduri de necredinţă, de hulă, de îndoială, de deznădejde, de mândrie şi de slavă deşartă. Iar indirect, diavolul ne ispiteşte prin oameni cu gânduri de trufie, de slavă deşartă, de mânie şi desfrânare, cu iubirea de argint, cu lăcomia de avere, cu invidia, cearta, osândirea, limbuţia şi altele. Prin trup ne ispiteşte diavolul cu lenevirea, lăcomia pântecelui, beţia, desfrânarea, moleşeala voinţei, nesimţirea inimii, trândăvia şi altele de acest fel.

(Arhim. Cleopa Ilie, Arhim. Ioanichie Bălan, Lumina şi faptele credinţei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 1994, pp. 114-115)

De la același autor

Ultimele din categorie