Chemarea lui Dumnezeu diferă de la om la om

Fiți cu băgare de seamă, pătrundeți cu atenție în tot ce dăruiește Dumnezeu prin Biserică, prin Sfintele Scripturi, și învățați, tot așa cum ați învățat cândva la școală, în clasa I, pentru că sunt noi toate cele ce trebuie primite în suflet.

Domnul bate la inima fiecăruia în parte, chemându-l la acea bucurie și lumină care nu se termină odată cu ieșirea sa din viața pămânească. Chemarea Lui diferă de la om la om, pentru că Domnul cunoaște cine ce va auzi mai repede și va răspunde chemării.

Iată că a bătut și la ușa dumneavoastră, până ce I-ați deschis. Mulțumiți-I pentru aceasta. Nu vă grăbiți, și prin aceasta să sfărâmați viața dumneavoastră. Atenție! Fiți cu băgare de seamă, pătrundeți cu atenție în tot ce dăruiește Dumnezeu prin Biserică, prin Sfintele Scripturi, și învățați, tot așa cum ați învățat cândva la școală, în clasa I, pentru că sunt noi toate cele ce trebuie primite în suflet. Numai atunci, fără durere și împuținare, va crește în dumneavoastră Legea lui Dumnezeu, înțelegerea creștinească a lumii și simțirea păcii.

(Arhimandritul Ioan KrestiankinPovățuiri pe drumul crucii, Editura de Suflet, București, 2013, pp. 38-39)

De la același autor

Ultimele din categorie