Arhimandritul Ioan Krestiankin

Arhimandritul Ioan Krestiankin

Arhimandritul Ioan Krestiankin

(1910 - 2006)

Arhimandritul Ioan Krestiankin (1910-2006) a fost unul dintre marii duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Ruse de la sfârșitul secolului XX ‒ începutul secolului XXI. 

A fost iubit și căutat de credincioși pentru sfaturile sale duhovnicești pline de duh. A slujit Biserica lui Hristos din fragedă copilărie, sub ascultarea Arhiepiscopului Serafim Ostrumov de Orel, cunoscut prin asprimea vieţii monahale. La 25 de ani a fost hirotonit preot și timp de 36 de ani a fost stareț al mănăstirii Peșterilor din Pskov, Rusia.

Arhimandritul Serafim Man

Părintele Serafim Man a fost starețul Mănăstirii Rohia, fiind cunoscut totodată ca duhovnic al monahului Nicolae Steinhardt.