Condiţiile mântuirii

Mântuirea este izbăvirea de păcate. Hristos poate mântui totdeauna şi nu este mântuire prin altul.

- Ce este mântuirea şi care sunt condiţiile mântuirii după Sfinţii Părinţi?

- Mântuirea este izbăvirea de păcate (Ps. 129, 8). Mântuirea vine de la Dumnezeu (Matei 1, 21; Ps. 38, 36, 39; 67, 20; Is. 25, 9; 45, 17; 43, 11). Mântuire s-a făcut neamului omenesc prin sângele lui Hristos (Matei 20, 28; Marcu 10, 45; Fapte 20, 28; Efes. 1, 7; Evrei 11, 12-15). Mântuirea s-a săvârşit prin Iisus Hristos (Is. 63, 9; Luca 1, 69). Hristos poate mântui totdeauna şi nu este mântuire prin altul (Evrei 7, 25; Fapte 4, 12).

Iar condiţiile mântuirii sunt: harul Sfântului Duh, credinţa dreaptă în Dumnezeu, unită cu toate faptele cele bune şi mărturisirea numelui lui Iisus Hristos (Rom. 10, 9-10); căci cine va răbda până la sfârşit, acela se va mântui (Matei 10, 22-24; Marcu 13, 13).

(Ne vorbește Părintele Cleopa 4, Ediția a II-a, Ediţie îngrijită de Arhimandrit Ioanichie Bălan, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004, p. 52)

De la același autor

Ultimele din categorie