Cum îi atacă diavolul pe oameni?

Diavolul îi atacă pe cei fricoşi prin frică şi vedenii; pe alţii — prin clevetirea omenească, prin vrajbă, prin răutate.

Diavolul îi atacă pe cei fricoşi prin frică şi vedenii; pe alţii — prin clevetirea omenească, prin vrajbă, prin răutate; pe cei învăţaţi —  prin mândrie şi îngâmfare; pe cei tineri —  prin gândurile desfrânate; pe cei bătrâni —  prin lenevie, prin ţinerea de minte a răului şi prin obiceiurile rele şi aşa mai departe.

(1000 de întrebări şi răspunsuri despre viaţa duhovnicească alcătuite pe baza operelor Sfinţilor părinţi şi ale nevoitorilor bunei credinţe, traducere din limba rusă de Cristea Florentina, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2005, p. 213)

Ultimele din categorie