Cum să mă comport duhovnicește între oameni?

Dragostea pe toate faptele bune le cuprinde. Așa să te porți cu cei din jurul tău!

Să fii la arătare cu pogorământ și cu dragoste, iar în ascuns să ai lucrare duhovnicească. Aceasta este taina vieții noastre. Sau, cum spune în Pateric: Folosul fratelui este roada ta. Ajutând, miluind, mângâind și iubind pe aproapele, te mântuiești pe tine. Rugăciunea mea este să te hrănesc pe tine, să te adăp pe tine, să te odihnesc și să te folosesc pe tine. Că mai înaltă este dragostea întru rânduiala sa decât rugăciunea. Că rugăciunea este numai una din faptele bune, iar dragostea este legătura desăvârșirii. Dragostea pe toate faptele bune le cuprinde. Așa să te porți cu cei din jurul tău!

(Arhimandritul Cleopa IlieÎndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 12)

De la același autor

Ultimele din categorie