Cum se poate păstra harul Sfântului Duh?

Nu e nimic mai statornic în viaţa aceasta decât nestatornicia.

Cum se poate păstra harul Sfântului Duh?

Noi nu putem păstra harul, întotdeauna îl pierdem. Dar trebuie să încercăm mereu să-l redobândim. Dumnezeu Însuși îngăduie ca noi să-l pierdem, pentru ca să nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în El, Care poate să învie și morţii. Nu e nimic mai statornic în viaţa aceasta decât nestatornicia. Ne ridicăm și cădem tot timpul pentru a învăţa o lecţie foarte preţioasă: că mântuirea cea mare pe care ne-a adus-o Dumnezeu nu este meritul nostru, ci darul Lui. Și când învăţăm lecţia aceasta, atunci suntem smeriți cu duhul și devenim mai statornici în a păstra harul Domnului.

(Arhimandritul Zaharia Zaharou, Merinde pentru monahi, Editura Nicodim Caligraful, Sfânta Mănăstire Putuna, p. 91)

De la același autor

Ultimele din categorie