Cunoaşterea de sine naşte smerenia

Încă nu ne-am cunoscut pe noi înşine. Dacă ne vom cunoaşte, atunci sufletul nostru se va bucura şi va cere cu smerenie mila lui Dumnezeu. Cunoaşterea de sine naşte smerenia.

Încă nu ne-am cunoscut pe noi înşine. Dacă ne vom cunoaşte, atunci sufletul nostru se va bucura şi va cere cu smerenie mila lui Dumnezeu. Cunoaşterea de sine naşte smerenia. Căci cu cât se cunoaşte mai mult omul pe sine, cu atât mai mult se deschid ochii sufletului său şi-şi vede mai limpede slăbiciunea lui cea mare. Îşi cunoaşte starea nefericită şi nerecunoştinţa, precum şi marea nobleţe şi milostivire a lui Dumnezeu. Atunci dobândeşte zdrobire de inimă, se smereşte mult şi-L iubeşte mult pe Dumnezeu.

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovniceşti, Vol. V Patimi și virtuți, Editura Evanghelismos, București, 2007, p. 174)

De la același autor

Ultimele din categorie