Cuvânt pentru tot omul ce voieşte să se mântuiască

Dacă tu, în zilele tale munceşti la cele ce cresc din pământ, precum zici tu, şi munca ta aceasta sau sărăcia sau oricare altă slujbă omenească te împiedică de la rugăciunile tale către Dumnezeu, să nu te mâhneşti de aceasta, ci mai vârtos fă bine lucrul cel încredinţat ţie aşteptând de la Dumnezeu plată după osteneala ta, pentru lucrul cel încredinţat ţie.

Se cuvine episcopului să fie fără prihană, curat, nebeţiv, blând, fără răutate şi neiubitor de argint, bine chivernisindu-şi casa sa. Că, dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria casă, cum va putea îngriji de Biserica lui Dumnezeu?

Deci, dacă pentru un episcop astfel de porunci sunt zise, cu cât mai vârtos pentru tine? Că dacă tu în zilele tale munceşti la cele ce cresc din pământ, precum zici tu, şi munca ta aceasta sau sărăcia sau oricare altă slujbă omenească te împiedică de la rugăciunile tale către Dumnezeu, să nu te mâhneşti de aceasta, ci mai vârtos fă bine lucrul cel încredinţat ţie aşteptând de la Dumnezeu plată după osteneala ta, pentru lucrul cel încredinţat ţie, precum şi mai sus am arătat ţie din Sfintele Scripturi. Încă ai şi în noapte ceasuri, câte ai şi în zi. Împarte-le şi pe ele după putere: pe unele adică spre odihna trupului, iar pe altele spre slujba lui Dumnezeu. Că pe Dumnezeu nu-L cuprinde nici un loc, ci precum zice dumnezeiescul David: „În tot locul stăpânirii Lui binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul” (Ps. 102, 22). Şi chiar de te-ar urî cineva pentru aceasta, să nu te mâhneşti, ci fă bine lucrul cel încredinţat ţie.

(ÎPS. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Din cuvintele duhovniceşti ale Sfinţilor Părinţi, Editura Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, Suceava, 2003, p. 79)

De la același autor

Ultimele din categorie