Din punct de vedere al credinţei în Dumnezeu, în câte feluri se împart oamenii pe pământ?

Biserica noastră ortodoxă învaţă că harul este dat tuturor oamenilor (Tit 2, 11), deoarece: “Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (I Timotei 2, 4). Dar harul nu sileşte pe nimeni. Oamenii au libertatea să-l primească şi să conlucreze cu el sau să-l respingă. Cei dintâi se mântuiesc, cei din urmă nu.

- Din punct de vedere al credinţei în Dumnezeu, oamenii de pe pământ se impart în trei grupe: creştini, care cred în Hristos; necreştini (păgâni), care nu cred în Evanghelia lui Hristos, ci în anumiţi oameni zeificaţi, precum Brahma, Buda, Confucius, Mahomed etc. şi a treia grupă, atei, care nu cred în nici o divinitate. Necreştinii se împart şi ei în trei mari grupe: monoteişti - evrei şi mahomedani; dualişti – care cred în mai mulţi idoli sau zei mincinoşi.

Creştinii se impart la rândul lor în trei mari confesiuni şi Biserici: ortodocşi, catolici şi protestanţi. Din protestanţi s-au format mai multe ramuri ca: protestanţi de Confesiune Augustană (luterani), reformaţi, anglicani, metodişti, prezbiterieni şi grupări neoprotestante.

- Care dintre aceste categorii de creştini au harul mântuirii?

Biserica noastră ortodoxă învaţă că harul este dat tuturor oamenilor (Tit 2, 11), deoarece: “Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (I Timotei 2, 4). Dar harul nu sileşte pe nimeni. Oamenii au libertatea să-l primească şi să conlucreze cu el sau să-l respingă. Cei dintâi se mântuiesc, cei din urmă nu (Învăţătura de Credinţă Ortodoxă). Biserica Ortodoxă, fiind Biserică apostolică, are harul mântuirii.

 

(Arhim. Cleopa Ilie, Arhim. Ioanichie Bălan, Lumina şi faptele credinţei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 1994, pp. 26-27)

De la același autor

Ultimele din categorie