Fericiţi făcătorii de pace!

Foarte mulţi oameni sunt irascibili. Este o binecuvântare prezenţa unui om făcător de pace.

Foarte mulţi oameni sunt irascibili. Este o binecuvântare prezenţa unui om făcător de pace. Într­-o lume războinică, un om făcător de pace este binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru un adevărat creştin este caracteristic acest mod de-a fi: dorinţa de a face pace, de-a răspândi armonie în jurul lui. Atunci când S-a întrupat Hristos în Betleemul Iudeii, oastea cerească a cântat un imn: „Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”. Împărăţia lui Dumnezeu este împărăţia păcii. Cei ce doresc să intre în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să fie oamenii păcii, făcători de pace. Dumnezeu este izvorul vieţii, Dumnezeu n-a făcut moartea şi, drept urmare, nu doreşte moartea oamenilor.

(Î.P.S Andrei Andreicuţ, Morala Împărăţiei. Întemeiată pe Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi, Editura Renaşterea, Alba Iulia, 2003, p. 21)

De la același autor

Ultimele din categorie