Necazul răbdare lucrează

Frate, daca fugi de ispite, fugi de mântuire. Ci, mai degrabă, să ne gândim în vremea ispitelor că necazul răbdare lucrează.

Odată a venit la bătrân un frate din mănăstire și i-a zis:

– Părinte Damian (n.r. Monahul Damian Jaru), s-au înmulțit ispitele asupra mea și nu le mai pot răbda. Ce să fac să scap de ele?

– Frate, dacă fugi de ispite, fugi de mântuire. Ci, mai degrabă, să ne gândim în vremea ispitelor că necazul, răbdare lucrează... (Romani 5, 3), după cuvântul Sfântului Pavel. Deci, să ne rugam mai mult și trece ispita. Că toate sunt pentru mântuirea noastră.

(Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul românescI, Ediția a VI-a, revăzută și îngrijită de Arhim. Petru Bălan, (Protosinghelul Ioil Gheorghiu), Editura Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 643)

De la același autor

Ultimele din categorie