Necazurile, șanse pentru mântuire

În vreme de pace, atunci când nu există greutăți, cei mai mulți se dedau plăcerilor trupești, în timp ce tocmai atunci ar trebui să profite de pace pentru sporirea lor duhovnicească.

În general, greutățile care există astăzi în lume îi silesc pe cei care voiesc să trăiască cât de cât duhovnicește să se afle în trezvie.

Așa precum atunci când – ferească Dumnezeu! – se întâmplă vreun război, oamenii se află în trezvie, la fel văd că se întâmplă și acum cu cei care încearcă să trăiască duhovnicește.

Iată și sărmanii copii care sunt alături de Biserică, cât de multe greutăți întâmpină. Cu toate acestea, războiul pe care li-l face mediul lumesc în care trăiesc îi ajută într-un anumit fel să fie treji. Și vezi că în vreme de pace, atunci când nu există greutăți, cei mai mulți se dedau plăcerilor trupești, în timp ce tocmai atunci ar trebui să profite de pace pentru sporirea lor duhovnicească; să încerce să-și taie neputințele lor și să cultive virtuțile.

(Cuviosul Paisie AghioritulViața de familie, traducere din limba greacă de Ieroschimonah Ștefan Nuțescu, Editura Evanghelismos, București, 2003, pp. 164-165)

De la același autor

Ultimele din categorie