Patimile se manifestă în taina sufletului, înlocuind tot binele sădit în noi de Dumnezeu

Toate patimile acţionează în inima omului într-un mod tainic, în locul acţiunii spirituale fireşti a sufletului, acţiune hărăzită de Dumnezeiasca Pronie la zidirea omului.

Ce este patima? Patima este o manifestare de natură spirituală căreia nu i se poate da până la capăt o explicaţie raţională. Starea duhovnicească este mai înaltă decât cea sufletească, însă de cele mai multe ori nu poate fi cuprinsă de raţiune şi, de aceea, în cazul acesteia nu este cu putinţă ca totul să fie explicat şi să fie înţeles de către mintea omenească.

Totuşi ar fi cu putinţă să se înţeleagă cu inima, când există o anume experienţă duhovnicească. Lăsând la o parte învăţătura Sfinţilor Părinţi, putem să spunem că toate patimile acţionează în inima omului într-un mod tainic, în locul acţiunii spirituale fireşti a sufletului, acţiune hărăzită de Dumnezeiasca Pronie la zidirea omului.

(Protoiereul Vladimir VorobievDuhovnicul și ucenicul, Editura Sophia, București, 2009, p. 23)

De la același autor

Ultimele din categorie