Să căutăm Pacea!

În vreme de mare tulburare, care ne vine nouă fie din afară, fie dinăuntru, cel mai bun mijloc pentru a ne linişti inima este să alergăm la rugăciune şi la citirea dumnezeieştilor Scripturi, căci aceste două fapte bune pot să adune mintea şi să ne liniştească inima.

Trebuie să ne sârguim pentru a fi cu toţi oamenii în pace, atît cît depinde de noi, după cuvântul Marelui Apostol Pavel care zice: „Pe cât atârnă de voi, trăiţi cu toţi oamenii în pace” (Romani 12, 28). Dacă vom păzi conştiinţa noastră să nu ne acuze de ceva, ci să rămînă liniştită în Dumnezeu şi, îndeosebi, să nu ne pârască pe noi că am neglijat vreo poruncă a lui Dumnezeu, această păzire a conştiinţei va naşte în noi pacea inimii, deoarece, după învăţătura Sfântului Duh, Pacea este multă celor ce iubesc Legea Ta şi nu le este lor sminteală (Psalm 118, 165). În vreme de mare tulburare, care ne vine nouă fie din afară, fie dinăuntru, cel mai bun mijloc pentru a ne linişti inima este să alergăm la rugăciune şi la citirea dumnezeieştilor Scripturi, căci aceste două fapte bune pot să adune mintea şi să ne liniştească inima (Sfântul Isaac Sirul).

(Arhimandrit Ilie Cleopa, Urcuș spre Înviere, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1992, pp. 230-231)

De la același autor

Ultimele din categorie