Sfânta Scriptură alungă gândurile rele

Când omul studiază Sfânta Scriptură, învaţă psalmi şi cântări, vieţuieşte în post şi priveghere, îşi aminteşte neîncetat de cele viitoare, gândurile rele se împuţinează şi apar mai rar.

Când se înmulţesc gândurile rele şi când se împuţinează?

Când omul este ocupat cu grijile lumeşti şi cu lucrurile trupeşti şi întreţine discuţii deşarte, atunci gândurile rele se înmulţesc în el. Iar când studiază Sfânta Scriptură, învaţă psalmi şi cântări, vieţuieşte în post şi priveghere şi îşi aminteşte neîncetat de cele viitoare, atunci gândurile rele se împuţinează şi apar mai rar.

(1.000 de întrebări şi răspunsuri despre viaţa duhovnicească, alcătuite pe baza operelor Sfinţilor Părinţi şi ale nevoitorilor bunei credinţe, Editura Cartea Ortodoxă, p. 54)

Ultimele din categorie