Slava lui Dumnezeu stă ascunsă în smerenie

Mărit lucru este smerenia, îndeosebi pentru că într-însa se ascunde slava lui Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul spune: „Smerește-te pe sine și vei vedea întru tine Slava lui Dumnezeu”.

Numai pentru această jertfă”, spune Sfântul Simeon Noul Cuvântător de Dumnezeu, „se întâmplă toate bolile, scârbele, greutățile, chiar și căderea, pătimirile sufletești și cele trupești care le însoțesc” – toate au același țel: să ne smerească înaintea lui Dumnezeu, pentru ca prin aceasta să ne mântuim.

Mărit lucru este smerenia, îndeosebi pentru că într-însa se ascunde slava lui Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul spune: Smerește-te pe sineți și vei vedea întru tine Slava lui Dumnezeu”.

Aceasta înseamnă: Smerește-te, și te vei înălța! Umilește-te înaintea tuturor oamenilor, și Dumnezeu te va așeza la loc de cinste în Împărăția Cerurilor!

(Arhimandritul Serafim Alexiev, Viaţa duhovnicească a creştinului ortodox, traducere din limba bulgară de Valentin-Petre Lică, Editura Predania, Bucureşti, 2010, p. 209)

De la același autor

Ultimele din categorie