E important ca mirii să se spovedească și să se împărtășească înainte de cununie

E de dorit ca tinerii care s-au hotărât să se căsătorească să se pregătească dinainte pentru Sfânta Euharistie, să se spovedească şi să se împărtăşească împreună.

E important ca tinerii care s-au hotărât să se căsătorească să se pregătească dinainte pentru Sfânta Euharistie, să se spovedească şi să se împărtăşească împreună. E de dorit ca tinerii care se pregătesc să se căsătorească să nu depună prea mare efort pentru pregătirile de organizare a petrecerii de nuntă, ci să participe împreună la Liturghia Dumnezeiască.

Cu toate acestea, restabilirea deplină a „Liturghiei de căsătorie” este în puterea autorităţilor înalte bisericeşti.

În toate cazurile, pregătirea tinerilor pentru cununie cere o explicaţie amănunţită a sensului căsniciei creştine şi al căsătoriei ortodoxe, precum şi necesitatea pocăinţei şi a împărtăşirii cu Sfintele Daruri, pentru ca soţii să intre în comuniune reciprocă curaţi şi întăriţi duhovniceşte. Acesta este un moment necesar pentru unirea întru Domnul a două persoane (soţul şi soţia) şi pentru stabilirea temeliei bisericii din casă.

(Pr. Prof. Gleb Kaleda, Biserica din casă, traducere din limba rusă de Lucia Ciornea, Editura Sophia, București, 2006, pp. 42-43)

De la același autor

Ultimele din categorie