Răsplata bunei creşteri a copiilor

Să ne creştem copiii în învăţătura şi în certarea Domnului Hristos şi mare rasplată ne va aştepta.

Dacă copilul învaţă de la început să se gândească la virtute, atunci deja a dobândit cea mai mare bogăţie şi cea mai mare slavă. Să ne creştem copiii în învăţătura şi în certarea Domnului Hristos şi mare rasplată ne va aştepta.

Dacă artiştii care fac statui de împăraţi şi portrete ale împăraţilor sunt ţinuţi la mare cinste, noi, care înfrumuseţăm în noi chipul împărătesc − căci omul este chip al lui Dumnezeu − nu ne vom bucura de daruri nenumărate, de vreme ce răsplătim asemănarea noastră cu Dumnezeu?

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Părinţi, copii şi creşterea lor, Editura Panaghia, Bucureşti, 2009, p. 26)

De la același autor

Ultimele din categorie