(Foto) Paraclisul Mănăstirii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Insula Chios

Locuri de pelerinaj

(Foto) Paraclisul Mănăstirii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Insula Chios

Mănăstirea de călugărițe „Sfinții Împărați Constantin și Elena” se află la aproximativ 5 km de centrul Insulei Chios din Grecia. Construită pe un deal înalt, în zona deluroasă a regiunii Frangovounio, cu zidurile ei falnice, mănăstirea se vede de departe ca o cetate. Mănăstirea a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, de către Părintele Pahomie, egumenul Mănăstirii Sfinților Părinți.

Biserica principală a mănăstirii, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, ce se află în centrul curții domină impunător în mijlocul incintei cu pietriș. Este construită într-un stil bizantin cu bolți în cruce și împodobită cu fresce interesante care se remarcă prin compoziția colorată și armonioasă.

Mănăstirea are șaptezeci de chilii cu două etaje, arătând numărul mare de călugărițe care locuiau acolo, atelier de hagiografie și plastică, sală de expoziție pentru picturi și iconografii, precum și camere de oaspeți.

Mănăstirea este binecunoscută pentru atelierele sale în Grecia și în străinătate. Călugărițele continuă să-și dedice timpul hagiografiei și confecționării veșmintelorși late tipuri de textile.

Lucrările lor au împodobit întotdeauna casele locuitorilor Insulei Chios.

Intrarea bărbaților în mănăstire este strict interzisă.

Citește despre: