Iconografia Împărtășirii Apostolilor

Iconografie

Iconografia Împărtășirii Apostolilor

  • Împărtășirea Apostolilor
   Împărtășirea Apostolilor – Mănăstirea Surpatele / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Împărtășirea Apostolilor – Mănăstirea Surpatele / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Împărtășirea Apostolilor
   Împărtășirea Apostolilor – Mănăstirea Probota / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Împărtășirea Apostolilor – Mănăstirea Probota / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Împărtășirea Apostolilor
   Împărtășirea Apostolilor – Mănăstirea Voroneț / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Împărtășirea Apostolilor – Mănăstirea Voroneț / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Împărtășirea Apostolilor
   Împărtășirea Apostolilor – Mănăstirea Voroneț / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Împărtășirea Apostolilor – Mănăstirea Voroneț / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Împărtășirea Apostolilor
   Împărtășirea Apostolilor – Mănăstirea Moldovița / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Împărtășirea Apostolilor – Mănăstirea Moldovița / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Împărtășirea Apostolilor
   Împărtășirea Apostolilor – Mănăstirea Moldovița / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Împărtășirea Apostolilor – Mănăstirea Moldovița / Foto: Pr. Silviu Cluci

„Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va fi viu în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (In 6, 51.54).

Împărtășirea Apostolilor este o temă esențială în Sfântul Altar. Sub Dumnezeiasca Liturghie este zugrăvită, în absidă, Împărtășirea Apostolilor. Ca și în reprezentarea Sfintei Liturghii, în centru se află Sfânta Masă, acoperită cu un baldachin, iar Hristos este reprezenatat de două ori - în dreapta și în stânga Sfintei Mese. În spatele Lui stau doi îngeri, îmbrăcați în veșminte diaconești.

În partea dreapta, ține Sfântul Potir și le oferă Vinul ucenicilor Săi, care stau în așteptare - unul în spatele celuilat. În partea stângă, tot El ține Sfântul Disc și le oferă Pâinea ucenicilor Săi. Ucenicii stau în același fel, ca și în partea opusă. Sfinții Apostoli se apropie de Hristos în ordine, cu multă evlavie. Primul dintre cei din dreapta este Sfântul Apostol Pavel, iar primul dintre cei din stânga este Sfântul Apostol Petru. Prin urmare, lor le urmează ceilalți apostoli.

Inscripția compoziției se traduce prin: „Luați mâncați, Acesta este Trupul Meu” și „Beți dintru acesta toți, Acesta este Sângele meu”. Compoziția Sfintei Împărtășiri se fundamentează pe momentul Cinei celei de Taină, înfățișate în cele patru Evanghelii. La această cină, Hristos moare aici și acum pentru noi. Sângele Său spală păcatele noastre, curățește și sfințește, iar Trupul Său ne îndumnezeiește.