„Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt”

Cuvinte duhovnicești

„Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt”

    • masă plină de feluri de mâncare
      „Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt” / Foto: Oana Nechifor

      „Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt” / Foto: Oana Nechifor

Mai bine este a lepăda bucatele alese și cu mâncarea cea obișnuită a ne plini trupeasca trebuință, ca să nu ne asemănăm cu norodul cel ce a slujit pântecelui în pustie.

Mai bine este a lepăda bucatele alese și cu mâncarea cea obișnuită a ne plini trupeasca trebuință, ca să nu ne asemănăm cu norodul cel ce a slujit pântecelui în pustie: că a șezut, zice, norodul să mănânce și să bea și s-a sculat să joace; atunci a uitat poruncile lui Dumnezeu și la idoleasca îndrăcire s-a abătut.

Deci, bine scrie Pavel despre moștenitorii lor: „Pântecele este dumnezeul lor, iar mărirea lor este întru rușinea lor, ca unii care au în gând cele pământești” (Filipeni 3, 19). Și iarăși: „Bucatele sunt pentru pântece și nu pântecele pentru bucate și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt” (I Corinteni 6, 13). Și iarăși: „Dacă pentru bucate se smintește fratele tău, iată că nu umbli după porunca dragostei”. Și mai zice: „Unii ca aceștia nu slujesc lui Dumnezeu, ci pântecelui lor, și prin bune cuvântări amăgesc inimile celor fără de răutate.” Și iarăși: „Înțelepciunea trupească, nebunie este la Dumnezeu. Iar înțelepciunea duhovnicească este viață și pace. Bine este dar a întări inima iar nu cu mâncări”. Și iarăși: „Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt”.

Precum și lacov, osândind pe robii pântecului, zice: „Veselitu-v-ați pe pământ și v-ați desfătat și v-ați hrănit inimile voastre, ca pe o oaie în ziua de junghiere”. Iar necredincioșilor evrei, Domnul le-a zis: „Adevăr grăiesc vouă, Mă căutați pe Mine, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat pâine și v-ați săturat”. Și le-a mai zis: „Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne în viața veșnică, pe care Fiul Omului o va da vouă”. Căruia se cuvine slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin. (Sfântul Antioh)

(Proloagele, volumul 1, Editura Bunaveștire, p. 138)