Întoarce-te către Domnul și apropie-te cu vrednicie de Sfintele Taine

Dezleagă toată legătura vrăjmășiei față de aproapele. Rupe orice zapis nedrept, dă înapoi ceea ce este străin. „Ferește-te de rău și fă binele!” 

Oare pâinea aceea sfântă nu este Trupul Domnului? Și sfântul potir nu este Sângele Domnului?

„Paharul binecuvântării pe care-l binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu Trupul lui Hristos?” (Cf. I Corinteni 10,16)

Cum, așadar, te vei apropia cu o conștiință încărcată de focul care-i arde pe cei nevrednici? Căci este cărbune care-i arde pe cei nevrednici. Pentru aceea, dezleagă toată legătura vrăjmășiei față de aproapele. Rupe orice zapis nedrept, dă înapoi ceea ce este străin. „Ferește-te de rău și fă binele!” (Psalmi 33, 15)

Întoarce-te către Domnul și apropie-te ca să te sfințești tot, să te luminezi și să devii vistierie a dumnezeiescului har, ca să te unești cu Hristos, ca să rămâi întru El și El întru tine. „Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu întru Mine rămâne și Eu întru El” (Ioan, 6, 56)

(Sfântul Nectarie de la Eghina, Studii despre Biserică, despre Tradiție, despre dumnezeieștile Taine și despre slujirea în Duh și adevăr, Traducere Laura Enache, Editura Doxologia, Iași, 2016, p. 221)

De la același autor

Ultimele din categorie