Învierea Domnului – temelia credinței noastre

„Astăzi este pe pământ bucurie, astăzi este în cer bucurie. Acum saltă de bucurie Îngerii, acum se veselesc Arhanghelii, acum Heruvimii și Serafimii prăznuiesc împreună cu noi sărbătoarea de azi.”

Din viața relativității și a umbrelor vieții noastre pământești, din perspectiva suferinței și a morții în care ne aduce păcatul, odată cu trecerea celor șapte săptămâni de rugăciuni și post am ajuns pe culmile absolutului divin, în praznicul strălucit al Învierii Domnului.

Sufletul nostru privește astăzi în jurul său și se umple de lumină, pentru că toate cele duhovnicești s-au schimbat față de ziua de ieri.

De ce? Sfântul Ioan Gură de Aur răspunde: „Astăzi este pe pământ bucurie, astăzi este în cer bucurie. Acum saltă de bucurie Îngerii, acum se veselesc Arhanghelii, acum Heruvimii și Serafimii prăznuiesc împreună cu noi sărbătoarea de azi”.

Părintele Ion Cârciuleanu spune sugestiv: „Pentru că prin Înviere ne-am unit cu Domnul, am ajuns în comunitate de viață fericită prin El, prin Mărturisire și Sfânta Euharistie, prin credința cu care am adorat Patimile Sale și prin dragostea de lucrarea și învățătura Sa… Toată suflarea se bucură pentru că Hristos a înviat, ca să dăruiască viață lumii”.

Este praznicul bucuriei negrăite care unește cerul cu pământul într-o armonie divină, restabilind firea omenească apăsată de întunericul păcatului.

Învierea este temelia credinței noastre. Hristos Domnul este Dumnezeu adevărat Care se jertfește pentru noi etern din dragoste infinită, realitatea Învierii dând certitudinea absolută că există o veșnicie fericită pe care o putem câștiga fiecare prin trăirea sinceră și permanentă în duhul dragostei Sale.

Hristos astăzi ne învață că Adevărul și Lumina sunt mai tari decât minciuna și întunericul, că Binele și Iubirea înfrâng răul și ura, viața biruiește moartea și virtutea stăpânește păcatul.

Hristos a Înviat!

De la același autor

Ultimele din categorie