Lexicon athonit – Kathismă

Dicţionar

Lexicon athonit – Kathismă

    • Kathisma „Înălțarea Domnului” a Mănăstirii Hilandar
      Kathisma „Înălțarea Domnului” a Mănăstirii Hilandar / Foto: Pr. Silviu Cluci

      Kathisma „Înălțarea Domnului” a Mănăstirii Hilandar / Foto: Pr. Silviu Cluci

Cele mai cunoscute kathisme din Muntele Athos sunt: Kathisma „Sfântul Eustatie” – Mylopotamos a Marii Lavre, Kathisma „Înălţarea Domnului” a Mănăstirii Hilandar şi Kathisma „Sfântul Gheorghe” de la Zografu.

Kathisma (Κάθισµα) este un aşezământ aflat în preajma unei mănăstiri, asemănător chiliei sau colibei, dar de mai mici dimensiuni decât aceasta. De obicei, într-o kathismă sălăşluieşte un singur monah, care este în grija mănăstirii pe teritoriul căreia se află, fiind în acelaşi timp scutit de îndatoririle faţă de aceasta, pentru a se afierosi cu totul rugăciunii. Caracterul şederii aici este temporar.

Primele kathisme au apărut chiar din timpul Sfântului Atanasie Athonitul – ctitorul Marii Lavre. Atunci când împăratul Nichifor Focas îl căuta pe Sfântul Atanasie, protosul Muntelui Athos l-a ascuns pe Cuviosul, poruncindu-i să se liniştească într-o kathismă, la trei stadii depărtare de Lavră. Deci, slujind acolo lui Dumnezeu în singurătate, Cuviosul Atanasie avea hrană din osteneala mâinilor sale.

Şi Sfântul Ioan Cucuzel a construit o kathismă în apropierea Marii Lavre, cu o biserică închinată Sfinților Arhangheli, unde stătea şase zile pe săptămână, iar în duminicile şi sărbătorile mari mergea la Marea Lavră cu multă zdrobire a inimii şi evlavie. La kathisma aceasta şi-a cunoscut de mai înainte sfârşitul, a adormit şi a fost îngropat acolo.

Cele mai cunoscute kathisme din Muntele Athos sunt: Kathisma „Sfântul Eustatie” – Mylopotamos a Marii Lavre, Kathisma „Înălţarea Domnului” a Mănăstirii Hilandar şi Kathisma „Sfântul Gheorghe” de la Zografu.