Unde se odihneşte Dumnezeu?

Sufletul se închide şi se dărâmă când nu mai e în legătură cu Dumnezeu.

În casa virtuţilor se odihneşte Dumnezeu, pentru că este o casă deschisă, prin smerenie, curăţiei, păcii, iubirii. Dar nu se odihneşte în dărâmăturile unui suflet sfâşiat de contradicţii, egoist, întunecat, închis, mărginit. Sufletul se închide şi se dărâmă când nu mai e în legătură cu Dumnezeu. El este atunci ca o vioară stricată din care arcuşul artistului nu mai poate scoate melodiile sale armonioase, nesfârşite. Numai o casă clădită deplin cum trebuie e luminoasă, armonioasă, stând în legătură cu lumea din afară, prin ferestre, prin terase, prin balcoane, putând fi locaş al unei persoane sau al unor persoane care nu vor să se închidă în această casă, ieşind din legătura cu toată realitatea. Dumnezeu cel infinit nu poate fi închis de nimeni în sine însuşi. De aceea cel ce se mărgineşte pe sine prin alipirea la lucrurile mărginite nu se poate face locaş al lui Dumnezeu.

(Părintele Dumitru Stăniloae, nota 51 la Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre făptuire, în Filocalia VI, Editura Humanitas, Bucureşti, 2009, p. 224)

De la același autor

Ultimele din categorie