Odată cu sfârșitul acestei lumi, o lume nouă se va ridica

Cuvinte duhovnicești

Odată cu sfârșitul acestei lumi, o lume nouă se va ridica

    • Odată cu sfârșitul acestei lumi, o lume nouă se va ridica
      Foto: Bogdan Zamfirescu

      Foto: Bogdan Zamfirescu

Atunci va începe viața cea veșnică și desfătată, fericirea deplină în Hristos.

Viziunea Sfinţilor Părinţi asupra lumii zidite întru început era în acelaşi timp, o străfulgerare a veacului viitor. Iată ce spune Sfântul Varsanufie:

„Va veni vremea unei catastrofe ce va cuprinde întreaga lume, şi lumea întreagă va începe să ardă în flăcări. Pământul, soarele şi luna vor arde – la fel cum vor arde toate; toate vor pieri, şi o nouă lume se va ridica, mult mai minunată decât cea pe care au privit-o întâii oameni. Atunci va începe viaţa cea veşnică şi desfătată, fericirea deplină în Hristos. Chiar şi acum pe pământ sufletul omenesc tânjeşte după acea fericită viaţă”.

(Ieromonahul Serafim Rose, Cartea facerii, crearea lumii noi și întâiul om: perspectiva creștin-ortodoxă, traducere de Constantin Făgețan, Ed. a 2-a, rev., Editura Sophia, București, 2011, pp. 28-29)