A patra săptămână din Postul Paștilor sau „zilele purtătoare de Cruce”

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

A patra săptămână din Postul Paștilor sau „zilele purtătoare de Cruce”

  • siluetă cruce la apus
   A patra săptămână din Postul Paștilor sau „zilele purtătoare de Cruce” / Foto: Benedict Both

   A patra săptămână din Postul Paștilor sau „zilele purtătoare de Cruce” / Foto: Benedict Both

  • candelă aprinsă
   A patra săptămână din Postul Paștilor sau „zilele purtătoare de Cruce” / Foto: Oana Nechifor

   A patra săptămână din Postul Paștilor sau „zilele purtătoare de Cruce” / Foto: Oana Nechifor

  • icoana răstignirii
   A patra săptămână din Postul Paștilor sau „zilele purtătoare de Cruce” / Foto: Ștefan Cojocariu

   A patra săptămână din Postul Paștilor sau „zilele purtătoare de Cruce” / Foto: Ștefan Cojocariu

Creștinii ortodocși au început cea de-a patra săptămână din Sfântul și Marele Post al Paștilor, o vreme de pregătire prin pocăință, post și rugăciune, pentru marele praznic al Învierii lui Hristos.

La mijlocul Postului, în cea de-a treia duminică, Biserica a rânduit pomenirea Sfintei Cruci – pentru a le aminti credincioşilor de Pătimirile Mântuitorului, dar și pentru a-i încuraja să înainteze pe treptele desăvârşirii. Specificul cântărilor închinate Crucii în a treia duminică se răsfrânge și asupra zilelor următoare, aceastea fiind numite adesea „zile purtătoare de Cruce”.

Săptămâna a patra din Postul Mare este o periodă specială și din punct de vedere liturgic, prin faptul că troparele și stihirile de la Vecernie şi Utrenie nu tratează doar învăţătura ascetică și penitențială, ci sunt combinate cu tematica Sfintei Cruci și a Pătimirii Domnului nostru Iisus Hristos:

„Tăria postului este dumnezeiasca Cruce, ajutătoare celor ce priveghează, întărire celor ce postesc, apărătoare celor ce li se face război. Acesteia, adunându-ne noi credincioşii, să ne închinăm ei cu dragoste, bucurându-ne” (Stihira a II-a de la cântarea a noua a Utreniei zilei de joi).

Referindu-se la aceste zile, Sfântul Nicolae Velimirovici ne îndeamnă să ne lăsăm cu încredere în seama iubirii lui Dumnezeu, pentru ca El să poată împlini voinţa Sa în noi:

„În această a patra săptămână a Postului Mare, adu-ţi aminte de înfricoşatele, dar adevăratele cuvinte al Mântuitorului tău despre inima pe care nu o călăuzeşte Dumnezeu şi de toate cele ce se ies din această inimă. Aminteşte-ţi şi înfricoşează-te, amintindu-ţi! Lasă-te întru totul lui Dumnezeu şi spune-i în rugăciune: «Tată, în mâinile Tale îmi predau inima. Fă din inima mea ce ştii, ca din ea să iasă gândurile bune, şi viaţa, şi credincioşia în căsătorie, şi sfânta dragoste, şi cinstirea avuţiei străine, şi mărturisirea cea dreaptă, şi slăvirea şi lăudarea sfântului Tău nume. Amin»”.

În această săptămână se oficiază cea de-a treia Liturghie din cultul Bisericii Ortodoxe: Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, cu mențiunea că ectenia pentru cei chemaţi este înlocuită cu ectenia celor ce se pregătesc pentru Sfânta Luminare – Botezul catehumenilor de odinioară, săvârșit în noaptea Sfintelor Paști. Sâmbătă va fi săvârșită Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar Duminică – Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.

Vă recomandăm să citiți și: