Pocăința, întoarcerea la viața cea conform firii

Cuvinte duhovnicești

Pocăința, întoarcerea la viața cea conform firii

    • Pocăința, întoarcerea la viața cea conform firii
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Pentru a primi iertarea în Taina Sfintei Spovedanii nu este de ajuns numai simpla înșirare a păcatelor noastre. 

Cuvântul Domnului este foarte clar. Viața veșnică ne este dăruită prin iertarea fărădelegilor noastre. Iar iertarea nu se dă în niciun alt mod decât numai în Spovedanie. Însă, pentru a primi iertarea în Taina Sfintei Spovedanii nu este de ajuns numai simpla înșirare a păcatelor noastre.

Este neapărată necesară pocăința sincerăînsoțită de o adâncă simțire a păcătoșeniei și a bolii noastre duhovnicești și de zdrobirea inimii. Pocăința înseamnă întoarcere a omului de la viața cea potrivnică firii, care este viața păcatului, la viața cea conform firii, precum poruncește legea lui Dumnezeu.

(Arhimandritul Atanasie Anastasiou – Stareț al Sfintei Mănăstiri a Marii Meteora, Spovedania – îndrumar, Editura Sofia, București, 2004, p. 83)