Râul Duhului Sfânt

Comentarii patristice

Râul Duhului Sfânt

    • Râul Duhului Sfânt
      Foto: Nicolae Pintilie

      Foto: Nicolae Pintilie

„Dacă îi este cuiva sete, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.”

Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.” (Ioan 7, 38)

Aceasta nu este o chestiune banală, când citim că un râu izvorăşte din Tronul lui Dumnezeu. Căci tu citeşti cuvintele Evanghelistului Ioan care vorbeşte acestea: „Şi el mi-a arătat un râu de apă vie, strălucitor precum cristalul, izvorând din Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului. În mijlocul drumului şi de fiecare parte era Pomul vieţii, purtând douăsprezece feluri de fructe, dând roadele lui în fiecare lună, şi frunzele acestui pom erau vindecarea tuturor neamurilor” (Apocalipsă 22, 1-2).

Acesta este cu siguranţă râul care izvorăşte din Tronul lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, din care beau cei ce cred în Hristos, aşa cum Hristos Însuşi a spus: „Dacă îi este cuiva sete, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui”. Dar El vorbea despre Duhul.

Deci, râul este Duhul. Acesta, deci, este în Tronul lui Dumnezeu, căci apele nu spală Tronul lui Dumnezeu… Şi ce mirare este dacă Duhul Sfânt este Tronul lui Dumnezeu, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu însăşi este lucrarea Duhului Sfânt? (Romani 14, 17)

(Sfântul Ambrozie de Mediolanum, Despre Sfântul Duh, traducere pentru Doxologia de Iosif Agaton)