Rugăciunea mamei pentru copii și pentru fini

Preadulce Iisuse, Dumnezeul inimii mele! Tu mi-ai dăruit prunci. Tu ai răscumpărat şi sufletul meu, şi sufletele lor cu Sângele Tău Cel fără de preţ. Pentru Sângele Tău cel Dumnezeiesc Te rog, Preadulcele meu Mântuitor: atinge-Te cu harul Tău de inima copiilor mei (numele) şi a finilor mei (numele), apără-i cu frica Ta cea dumnezeiască, înfrânează-i de la înclinările şi obiceiurile cele rele, îndreptează-i la calea cea luminoasă a vieţii, a adevărului şi a binelui, împodobeşte viaţa lor cu tot ce este bun şi mântuitor, rânduieşte soarta lor după cum voieşti şi mântuieşte-le sufletele cu judecăţile pe care le ştii.

Doamne Dumnezeul părinţilor noştri! Dă-le copiilor mei (numele) şi a finilor mei (numele) inimă dreaptă, ca să păzească poruncile Tale, descoperirile Tale şi aşezămintele Tale şi să împlinească toate acestea. Amin.

Citește alte articole despre: Rugăciunea mamei pentru copii și pentru fini