Rugăciunea femeii căsătorite

De la pravila de rugăciune să nu vă depărtaţi până ce se va naşte frângerea inimii însoţită de încredinţarea în voia lui Dumnezeu. Sunteti soţie, mamă, stăpână a casei. În datoriile legate de aceasta stă mântuirea dumneavoastră.

Mila lui Dumnezeu fie cu dumneavoastră! Daţi-vă osteneala să faceţi astfel: dimineaţa, la pravila de rugăciune, faceţi aşa încât să vă opriţi cu luare-aminte înaintea lui Dumnezeu. Astfel veţi fi tot restul zilei înaintea Lui, orice s-ar întâmpla să faceţi. De vă veţi rândui aşa şi veţi începe, împreună cu proorocul, să-L aveţi pururea pe Domnul înaintea dumneavoastră (având, fireşte, simţăminte pe măsură), vă veţi ruga neîncetat, şi atunci nu vă veţi plictisi.

De la pravila de rugăciune să nu vă depărtaţi până ce se va naşte frângerea inimii însoţită de încredinţarea în voia lui Dumnezeu. Sunteti soţie, mamă, stăpână a casei. În datoriile legate de aceasta stă mântuirea dumneavoastră.

Citirea Evangheliei şi a Psaltirii este un lucru bun. Nu lăsaţi cărţile din mână până ce nu culegeţi din ele vreo lecţie sau regulă de viaţă.

Pace vouă! Domnul să vă binecuvânteze! Binecuvântarea dumnezeiască fie asupra soţului şi a copiilor dumneavoastră!

Al vostru rugător către Dumnezeu,

Episcopul Teofan

(Sfântul Teofan ZăvorâtulMântuirea în viaţa de familie, traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2012, p. 62-63)

De la același autor

Ultimele din categorie