Rugăciune pentru finii de cununie

Doamne, Dumnezeul nostru, ai grijă de finii noştri (numele), pe care ni i-ai dat în grijă spre a le fi sprijin în viaţa aceasta. Dăruieşte-le, Doamne, pace, înţelegere şi dragoste. Binecuvântează casa lor cu toate cele de trebuinţă. Alungă de la ei toată tulburarea trupească şi sufletească, toată cearta şi toată tristeţea. Să vină peste ei darul Tău, Doamne. Dăruieşte-le să iubească şi să păstreze dreapta credinţă, să respecte Biserica şi să ţină rânduielile ei. Să-şi crească urmaşii în frica Ta şi în ascultare de poruncile Tale. Să cunoască finii noştri (numele) dragostea Ta, Doamne, dar şi mustrarea Ta atunci când calcă pe drumuri greşite. Călăuzeşte-ne pe noi, Doamne, să ştim cum să-i sfătuim să trăiască în înţelegere şi cum să se ferească de duhul necurat al răutăţii, al mâniei şi al desfrânării. Păstrează patul lor curat de orice întinăciune. Păstrează inimile lor departe de ispitele potrivnicului. Ca bine vieţuind, să-Ţi mulţumească şi să Te laude până la sfârşitul vieţii lor. Amin.