Să luăm aminte la noi înșine

Cuvinte duhovnicești

Să luăm aminte la noi înșine

    • Să luăm aminte la noi înșine
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Luarea-aminte la sine, în adâncă însingurare, aduce roade duhovniceşti de mult preţ.

Luarea-aminte la sine, în adâncă însingurare, aduce roade duhovniceşti de mult preţ; însă de ea sunt în stare numai bărbaţii ajunşi în puterea vârstei duhovniceşti, care au sporit în cucernică nevoinţă şi au deprins deja luarea-aminte în viaţa lucrătoare.

În viaţa lucrătoare, oamenii te ajută să dobândeşti luare-aminte arătându-ţi când o încalci.

(Sfântul Ignatie Briancianinov, Cuvinte către cei care vor să se mântuiască, traducere de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2000, p. 44)