Să ne rugăm pentru a putea cunoaște dragostea lui Dumnezeu

Să cădem la pământ şi să-L implorăm pe Dumnezeu, precum Cuvioasa Maria Egipteanca, pentru a ne îngădui din milostivirea Sa să cunoaştem dumnezeiasca Sa dragoste în locul dragostei celei trupeşti, pe care am părăsit-o de dragul Său.

Părintele Sofronie a cunoscut ce înseamnă diavolul şi cum luptă el cu mul­tă înverşunare împotriva omului. Referindu-se la poftele trupeşti, scrie: „Când ne războieşte vrăjmaşul, exploatând însăşi firea noastră cu dra­gostea iubirii omeneşti, cu a celei sufleteşti, iar uneori doar cu cea a trupu­lui, atunci să cădem la pământ şi să-L implorăm pe Dumnezeu, precum Cuvioasa Maria Egipteanca, pentru a ne îngădui din milostivirea Sa, să cunoaştem dumnezeiasca Sa dragoste în locul dragostei celei trupeşti, omeneşti, pe care am părăsit-o de dragul Său. Trebuie însă să ne rugăm pentru aceas­ta nu doar în clipa aceea, ci până în clipa în care se va şterge orice dorin­ţă a dragostei trupeşti şi se va sălăşlui pacea în sufletul şi în trupul nostru. Nu trebuie să cerem nimic mai mult decât să nu cădem în ispită, adică în înşelare.”

(Ierotheos Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos și Sfântul Vlasie, Cunosc un om în Hristos: Părintele Sofronie de la Essex, traducere din limba greacă de pr. Șerban Tica, Editura Sophia, București; Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2011, p. 162)

De la același autor

Ultimele din categorie