Sărbătoarea îngerilor

Reflecții

Sărbătoarea îngerilor

    • Sfântul Arhanghel Gavriil
      Sărbătoarea îngerilor / Foto: Ștefan Cojocariu

      Sărbătoarea îngerilor / Foto: Ștefan Cojocariu

Astăzi este şi ziua îngerului nostru păzitor, pe care atât de rar îl luăm în considerare, căruia atât de multe lacrimi îi provocăm…

Astăzi este Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. O zi în care îi prăznuim pe Arhanghelii Mihail şi Gavriil şi, împreună cu ei, toate cetele îngereşti.

Astăzi este şi ziua îngerului nostru păzitor, pe care atât de rar îl luăm în considerare, căruia atât de multe lacrimi îi provocăm…

Mihail şi Gavriil sunt îngerii cei mai cunoscuţi, pentru că apar foarte des în textele Sfintei Scripturi. De aceea, şi noi ar trebui să ştim măcar câte două momente semnificative, care să-i aibă în prim plan pe fiecare dintre ei.

Sfântul Arhanghel Mihail este numit apărătorul Legii. El a pus capăt revoltei provocate de Lucifer şi de ceilalţi îngeri care au vrut să fie mai presus de Creator. Tot Sfântul Arhanghel Mihail i-a vestit lui Lot pieirea Sodomei şi Gomorei şi l-a întărit pe Iosua, fiul lui Navi, înaintea cuceririi Canaanului.

Sfântul Arhanghel Gavriil este aducătorul veştilor bune. El a binevestit naşterea Domnului, dar şi naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. El a hrănit-o pe Maica Domnului în Sfânta Sfintelor şi a prăvălit piatra de la mormântul Mântuitorului.

Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!
Bucură-te, Gavriile, îngere al darului!