Semnificația numelui MARIA

Dicţionar

Semnificația numelui MARIA

    • Semnificația numelui MARIA
      Semnificația numelui MARIA

      Semnificația numelui MARIA

Maria este unul dintre cele mai întâlnite şi mai frumoase nume, deoarece astfel s-a numit Maica Domnului, Fecioara Maria, mama cea după trup a Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Maica Domnului este pentru creştini icoana dragostei fără sfârşit, ea rugându-se fără încetare pentru noi, oamenii. Este o pildă vie de sfinţenie, de bunătate şi smerenie.

Maria - din ebraică: cea iubită, cea îndrăgită, acest nume fiind cel mai răspândit şi mai drag nume folosit de credincioşii ortodocşi.

Pentru orice fată sau femeie este o binecuvântare să poarte acest sfânt nume, ce arată dragoste, ocrotire şi smerenie, căci doar cel simplu, iubitor şi smerit poate fi îndrăgit şi iubit de cei din jur. "Iubirea! Este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului pentru a urca până la El." - Michelangelo Buonarotti.

Derivate: Mari, Mariana, Măria, Mărioara, Măriuţa, Mariţa ş.a.

Maria este unul dintre cele mai întâlnite şi mai frumoase nume, deoarece astfel s-a numit Maica Domnului, Fecioara Maria, mama cea după trup a Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos.

Maica Domnului este pentru creştini icoana dragostei fără sfârşit, ea rugându-se fără încetare pentru noi, oamenii. Este o pildă vie de sfinţenie, de bunătate şi smerenie. Să nu treacă o zi din viaţa noastră în care să nu fi înălţat o rugăciune Maicii Domnului, de mulţumire, de slavă, cu recunoştinţă în suflet pentru tot ajutorul ei.

Sărbătorile cele mai importante închinate Maicii Domnului sunt: Naşterea Maicii Domnului (numită popular Sfânta Maria mică) - 8 septembrie; Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - 21 noiembrie; Bunavestire - 25 martie; Adormirea Maicii Domnului (numită popular Sfânta Maria mare) - 15 august.

Calendarul creştin mai cinsteşte şi alţi sfinţi şi sfinte - peste 30 - ce poartă acest cinstit nume.

(Leon Magdan, Numele meu - mic dicționar ortodox, Editura Corint Turism, București, 2004, p. 24)

Citește despre: