Sfânta Cuvioasă Domnica

8 Ianuarie

Sfânta Domnica avea şi darul de a proroci, pentru că a văzut înainte moartea împăratului, despre care l-a şi înştiinţat. Apoi a văzut pe sfântul înger venind şi sfinţind firea apelor; precum şi alte preamărite taine dumnezeieşti i s-au descoperit.

 

Icoane

 
 
 

Video  

 

Articole despre sfânt