Sfântul Cuvios Zaharia

Sfântul Cuvios Zaharia

17 Noiembrie

Bogăția mea toată nu este mai multă decât numai trei arginți și jumătate și cu aceștia cumpărând piei, lucrez meșteșugul ciubotelor; și dobânda ce o scot de acolo o despart în două părți: o parte adică, cea mai dreaptă și de căpetenie, o hărăzesc lui Hristos, împărțind-o la săraci – frații lui Hristos; iar cealaltă parte o cheltuiesc la trebuințele noastre.

  • Cizmarul care descuia ușile cu rugăciunea

    Ioan a văzut o strălucire de lumină, ce venea de afară, și privind mai cu luare aminte, a văzut un bărbat cucernic, care urma după lumina aceea. Deci, bucurându-se pentru acea privire, a luat mai bine aminte, voind să vadă ce are să facă acel om. Și când a ajuns omul acela la porțile bisericii Sfintei Sofia, ce erau închise, și-a plecat genunchii înaintea porților, și îndestul a făcut rugăciune, apoi a ridicat în sus mâinile sale și, făcând...

Calendar ortodox
27 Februarie