Sfântul și Dreptul Simeon ‒ drumul spre sfințenie

Documentar

Sfântul și Dreptul Simeon ‒ drumul spre sfințenie

    • Sfântul și Dreptul Simeon
      Sfântul și Dreptul Simeon ‒ drumul spre sfințenie

      Sfântul și Dreptul Simeon ‒ drumul spre sfințenie

Sfântul Simeon era unul dintre cei 70 de bărbați iscusiți care tălmăceau legea lui Moise în limba elinească. Așa a ajuns să scrie cuvintele lui Isaia prorocul, prin care se vestea venirea lui Mesia din fecioară și, îndoindu-se că un astfel de lucru este posibil, a vrut să șteargă acele rânduri. Îngerul Domnului însă i s-a arătat și i-a spus să nu fie necredincios, adăugând că Simeon nu va muri până când nu-L va vedea pe Hristos.

Având o viață în deplină curăție, Sfântul Simeon aștepta cu dor și bucurie ziua în care avea să Îl întâlnească pe Mântuitorul Iisus Hristos. Îndemnat de Duhul Sfânt, Cuviosul a venit la biserică pe când se împlineau 40 de zile de la nașterea Pruncului și, văzând-o pe Maica Domnului înconjurată de lumină, s-a închinat până la pământ, cunoscând că s-a împlinit prorocia.

Atunci l-a primit în brațele sale pe Pruncul Hristos și a rostit cuvintele: „Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta”. Sfântul Simeon a prorocit Pătimirea lui Hristos, spunând că prin sufletul Maicii Domnului va trece sabia mâhnirii și a necazului. După 360 de ani de viață, Sfântul Simeon a trecut la cele veșnice.