Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie

Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie

Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie

15 Noiembrie

Sfântul Mucenic Gurie a răspuns: „De sfânta noastră credință cea fără prihană nu ne vom lepăda niciodată, nici nu ne vom învoi cu dorința omenească cea rea și pierzătoare, ci vom face voia Domnului nostru, Care a zis: Tot cel ce Mă va mărturisi înaintea oamenilor și Eu îl voi mărturisi pe el înaintea Părintelui Meu, Care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu de dânsul înaintea Părintelui Meu, Care este în ceruri”.

Calendar ortodox
4 Martie